Minecraft Forge 1.12 / 1.11.2 là một API modding (Giao diện lập trình ứng dụng), giúp tạo mods dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo các mods tương thích với nhau. Nó là nền tảng của phần lớn các mods hiện tại của Minecraft. Các nhà phát triển có thể tùy chỉnh Mincecraft dựa trên nó. Với Minecraft Forge, Minecraft là vô hạn. Để làm điều này, nhân viên của Forge luôn cập nhật các phiên bản để làm cho mods phù hợp với cập nhật của Minecraft.

Ảnh chụp màn hình:

 

Cách cài đặt:

  • Tải về trình cài đặt Minecraft Forge .
  • Chạy trình cài đặt như là Quản trị viên.
  • Chọn Install Client hoặc Install Server nếu bạn muốn cài đặt cho máy chủ của bạn.
  • Nhấn OK.
  • Mở trình phóng Minecraft và chọn Minecraft Forge trong trình đơn Hồ sơ (ví dụ: Forge 1.11 …).
  • Chạy trò chơi và khám phá mod mới của bạn.

Minecraft Forge 1.12/1.11.2 Download Links:

For Minecraft 1.7.10